مهندسی کامپیوتر ولیعصر -تلفن 02166485237
مهندسی فنی و فروش (نوت بوک.کامپیوتر .سرور) 
نويسندگان
Username:EAV-74408721
Password:x83fcxdfks

Username:EAV-74408723
Password:uafp6dpj4h

Username:EAV-74408726
Password:8mffs4bx57

Username:EAV-74408728
Password:6mvpkfm4ku

Username:EAV-74408731
Password:7snbbcaax5

Username:TRIAL-78300865
Password:8hc2j3evfr

Username:TRIAL-78300870
Password:23jx7h3hau

Username:TRIAL-78300972
Password:kfu8nj4mmn

Username:TRIAL-78300978
Password:p6bcbtpe58

Username:TRIAL-78300985
Password:mcj6s5mrx6[ ۹۱/۰۹/۲۹ ] [ 14:12 ] [ مهندس (ف.ی) ]
Antivirus & ESET Smart Security


Username:TRIAL-78187451
Password:tm5afn4u4s

Username:TRIAL-78187458
Password:rsb5x226up

Username:TRIAL-78187462
Password:ntrbrdbace

Username:TRIAL-78187466
Password:47r5e4xne5

Username:TRIAL-78187469
Password:m3x68p8j7d

Username:TRIAL-78187473
Password:cj75u6u62f

Username:TRIAL-78187504
Password:bj64d28rx6

Username:TRIAL-78187508
Password:8kkb7ehtet

Username:TRIAL-78187516
Password:j23bnhfcx8

Username:TRIAL-78187519
Password:5t8df5r8ph

Username:TRIAL-78187523
Password:f6866sdms7

Username:TRIAL-78187543
Password:2xjdudjpcm

[ ۹۱/۰۹/۲۸ ] [ 14:12 ] [ مهندس (ف.ی) ]

Username:TRIAL-78055997
Password:e73r8v6bdd

Username:TRIAL-78056000
Password:24as3jf76m

Username:TRIAL-78056002
Password:7panudsv6f

Username:TRIAL-78056005
Password:4rpvns52m7

Username:TRIAL-78056008
Password:mkv2feevdf

Username:TRIAL-78056018
Password:6ncuscn52n

Username:TRIAL-78056020
Password:cbcrm7xs3h

Username:TRIAL-78056023
Password:u7ktetanrs

Username:TRIAL-78056026
Password:e3su8ekkh4

Username:TRIAL-78057774
Password:rdfdka3f5u

Username:TRIAL-78057777
Password:baneevbcu6

Username:TRIAL-78057779
Password:hvncarm4v2[ ۹۱/۰۹/۲۶ ] [ 14:18 ] [ مهندس (ف.ی) ]
مقایسه سخت افزار ها و بالاترین کارایی انها

 

 

http://www.tomshardware.com/

[ ۹۱/۰۹/۲۳ ] [ 13:54 ] [ مهندس (ف.ی) ]
       

 

 

WWW.WIKI.COM

[ ۹۱/۰۹/۲۳ ] [ 13:47 ] [ مهندس (ف.ی) ]
Antivirus & ESET Smart Security


Username:EAV-76856474
Password:7hrcbj65ej

Username:EAV-76856473
Password:jn2hbb6b62

Username:EAV-76856469
Password:x32b22sp8n

Username:EAV-76856460
Password:kkmfeupdff

Username:EAV-76856468
Password:b77fxssvx5

Username:EAV-76856463
Password:4pedk8dfr8

Username:EAV-76856462
Password:evmkk3dnfm

Username:EAV-76856464
Password:88mnr752es

Username:EAV-76796767
Password:dtfste68fe

Username:TRIAL-44354916
Password:2cbcesrv85

Username:TRIAL-44354917
Password:chjhdkr5xj

Username:TRIAL-44354918
Password:pprpddrbnx

Username:TRIAL-44354919
Password:j7he8e3t2d

Username:TRIAL-44354920
Password:vcrk8833ps

Username:TRIAL-44354921
Password:ruhb4ach38

Username:TRIAL-44354922
Password:53rf34cprm


نظر هم میدی؟
[ ۹۱/۰۹/۲۳ ] [ 13:45 ] [ مهندس (ف.ی) ]
پس نظر بدین

باتشکر از همگی

[ ۹۱/۰۹/۲۲ ] [ 21:7 ] [ مهندس (ف.ی) ]
افزارهای داخل مجموعه های گردو دارید، می توانید با طرح سوال در انجمن گردو به جواب خود برسید.در عین حال که ما راه حل مشکلاتی را که جنبه عمومی تر و مهمتری دارند، را نیز در بخش پشتیبانی قرار می دهیم.لذا همیشه ابتدا این قسمت را چک کنید و اگر پاسخ خود را نیافتید با جستجو و طرح سوال در انجمن گردو جواب خود را بیابید.
[ ۹۱/۰۹/۲۲ ] [ 16:26 ] [ مهندس (ف.ی) ]

Username:EAV-76971735
Password:x85tumt7am

Username:EAV-76973290
Password:bm22e8dbbt

Username:EAV-76973290
Password:bm22e8dbbt

Username:TRIAL-77770206
Password:2tbc7fn35u

Username:TRIAL-77770211
Password:a42rxn2bb3

Username:TRIAL-77770213
Password:fr2nsha3cu

Username:TRIAL-77770217
Password:t42ef7veej

Username:TRIAL-77770220
Password:dv7fat8b7t

Username:TRIAL-77770224
Password:bxmp48jenh

Username:TRIAL-77770229
Password:4funpp63em

Username:TRIAL-77770233
Password:fttedcsehb

Username:TRIAL-77770239
Password:vphr2dddra

Username:TRIAL-77770244
Password:hphdhvbhts

Username:TRIAL-77770264
Password:3htm8hhkda

Username:TRIAL-77770268
Password:etsev752fx

Username:TRIAL-77770274
Password:hj8jhfrs2h

Username:TRIAL-77770277
Password:4dfkc44prs

Username:TRIAL-77770215
Password:nd2jmckpdp[ ۹۱/۰۹/۲۱ ] [ 13:56 ] [ مهندس (ف.ی) ]

امروزه ارتباط با اينترنت (internet) و استفاده از اين شبکه جهاني به عنوان يک نياز غير قابل اجتناب درآمده است. در مجموعه هايي که تعداد زيادي کاربر تحت يک شبکه داخلي (lLAN) کار ميکنند . ايجاد ارتباط مستقيم با استفاده از خط تلفن و Modem براي تک تک کاربران غير منطقي و در مواردي عملا" غير ممکن است ، در چنين مراکزي يک راه حل بسيار مناسب  ، اتصال شبکه داخلي (LAN) از طريق تجهيزات خاص ( Router و ...) به اينترنت يا هر شبکه خارجي ديگر مي باشد . اين روش علي رغم مزاياي فراوان مشکلاتي را نيز در پي دارد که از مهمترين  آنها مي توان به امکان دسترسي  هاي غير مجاز به اطلاعات داخلي مجموعه و نيز ورود ويروس ها از شبکه خارجي و شيوع آن در بين کامپيوترهاي متصل به شبکه داخلي اشاره کرد
      

شرکت به انديش براي رفع اين مشکل در سال 1378 اقدام به طراحي و ساخت يك سخت افزار جدا كننده ويژه نموده كه در سالهاي اخير در دو نوع  IDE و SATA به بازار عرضه كرده است. اين دستگاه مجهز به يک سوئيچ دو وضعيتي است که روي (Front Panel ) همه کامپيوترهاي استاندارد قابل نصب بوده و کاربر در هر زمان با قرار دادن سوئيچ در يکي از وضعيت هاي ممکن به يکي از شبکه هاي داخلي يا خارجي (LAN يا WAN) متصل مي شود و در اين حال تا هنگامي که دستگاه روشن و مشغول به کار مي باشد امکان ارتباط با شبکه ديگر وجود نداشته و براي تغيير وضعيت سوئيچ مذکور دستگاه حتما بايد خاموش و مجداد روشن شود.
 

http://www.behandish.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=181

 

 


امروزه ارتباط با اينترنت (internet) و استفاده از اين شبکه جهاني به عنوان يک نياز غير قابل اجتناب درآمده است. در مجموعه هايي که تعداد زيادي کاربر تحت يک شبکه داخلي (lLAN) کار ميکنند . ايجاد ارتباط مستقيم با استفاده از خط تلفن و Modem براي تک تک کاربران غير منطقي و در مواردي عملا" غير ممکن است ، در چنين مراکزي يک راه حل بسيار مناسب  ، اتصال شبکه داخلي (LAN) از طريق تجهيزات خاص ( Router و ...) به اينترنت يا هر شبکه خارجي ديگر مي باشد . اين روش علي رغم مزاياي فراوان مشکلاتي را نيز در پي دارد که از مهمترين  آنها مي توان به امکان دسترسي  هاي غير مجاز به اطلاعات داخلي مجموعه و نيز ورود ويروس ها از شبکه خارجي و شيوع آن در بين کامپيوترهاي متصل به شبکه داخلي اشاره کرد
      

شرکت به انديش براي رفع اين مشکل در سال 1378 اقدام به طراحي و ساخت يك سخت افزار جدا كننده ويژه نموده كه در سالهاي اخير در دو نوع  IDE و SATA به بازار عرضه كرده است. اين دستگاه مجهز به يک سوئيچ دو وضعيتي است که روي (Front Panel ) همه کامپيوترهاي استاندارد قابل نصب بوده و کاربر در هر زمان با قرار دادن سوئيچ در يکي از وضعيت هاي ممکن به يکي از شبکه هاي داخلي يا خارجي (LAN يا WAN) متصل مي شود و در اين حال تا هنگامي که دستگاه روشن و مشغول به کار مي باشد امکان ارتباط با شبکه ديگر وجود نداشته و براي تغيير وضعيت سوئيچ مذکور دستگاه حتما بايد خاموش و مجداد روشن شود.
هم چیز راجه به  ايزولاتور ایزولاتور

[ ۹۱/۰۹/۱۹ ] [ 19:20 ] [ مهندس (ف.ی) ]
ESET Smart Security & Antivirus

Username:TRIAL-77703769
Password:6khj8ujtxr

Username:TRIAL-77703779
Password:nmxejss3hx

Username:TRIAL-77703782
Password:7f6hce5xa8

Username:TRIAL-77703785
Password:rccj73dt3h

Username:TRIAL-77703791
Password:u3snsb3mj3

Username:EAV-76973290  
Password:bm22e8dbbt  

Username:EAV-76973279  
Password:j4u8npmvcv  

Username:EAV-76973286  
Password:468x4n3v5v  

Username:TRIAL-77703796
Password:mj3mfrm8c6

Username:TRIAL-77703800
Password:3v3d5eamdt

Username:TRIAL-77703805
Password:5kfhrpvevd

Username:TRIAL-77703810
Password:8bvmdxh8ev

Username:TRIAL-77703813
Password:s65p7kt577

Username:TRIAL-77703818
Password:jncmu3ep2b

Username:TRIAL-77703820
Password:pcbjnure26

Username:TRIAL-77703821
Password:v3behp4532

اگه حال نداری نظر نده
[ ۹۱/۰۹/۱۹ ] [ 16:24 ] [ مهندس (ف.ی) ]
[ ۹۱/۰۹/۱۶ ] [ 11:16 ] [ مهندس (ف.ی) ]
Username:EAV-76971741
Password:thnpad7dr4

Username:EAV-76971740
Password:7pvu877kfh

Username:EAV-76971738
Password:dcvr43hahc

Username:EAV-76973288
Password:hb2ua4p3cn

Username:EAV-76973290
Password:bm22e8dbbt

Username:EAV-76973279
Password:j4u8npmvcv

Username:EAV-76973286
Password:468x4n3v5v

Username:EAV-76971729
Password:3vjxhve2s6

Username:EAV-76971736
Password:k3unvut2j7

Username:EAV-76971724
Password:serv6c4kja

Username:EAV-76971734
Password:bdc2uetd24

Username:EAV-76971735
Password:x85tumt7am


Antivirus :


Username:EAV-76971721
Password:cb2x22dfbj

Username:EAV-76971733
Password:6u5ppf6ubf

Username:EAV-76971730
Password:nrbsj5es4r

Username:EAV-76971725
Password:eajp7k4dtt

Username:EAV-76971731
Password:taj4n46arb

Username:EAV-76971732
Password:f4cupa643v[ ۹۱/۰۹/۱۶ ] [ 11:15 ] [ مهندس (ف.ی) ]
آپدیت شده در تاریخ  چهارشنبه ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۱

 

با نظر های شما میتونیم بیشتر خدمتگذار باشیم

 

 
Username:EAV-76856466
 
Password:hu7csm5k2x

Username:EAV-76856467
Password:ndemxks5nj

Username:EAV-76856465
Password:u4ehre5spd

Username:EAV-76856461
Password:adebe4p7r4

Username:EAV-76856458
Password:s8mcap34hb

Username:EAV-76856456
Password:hm4p8a3f27

Username:EAV-76856457
Password:6euh8h3a8r

Username:EAV-76856459
Password:xrumdnpk8v

Username:EAV-76973289
Password:nt86d2dh38

Username:EAV-76973284
Password:at8tvhcm6r

Username:EAV-76973283
Password:m3e2ubctu7

Username:EAV-76973287
Password:8nf88mpesh

Username:EAV-76973282
Password:27n6u5c3km

Username:EAV-76973285
Password:ece54f35tc

Username:EAV-76973281
Password:tneup6mhv3

Username:EAV-76973280
Password:7un3pvmpmfآپدیت شده در تاریخ  چهارشنبه ۱۵ آذر

ماه۱۳۹۱

[ ۹۱/۰۹/۱۵ ] [ 11:35 ] [ مهندس (ف.ی) ]

http://startech.ir/  

 

 

 تلفن            ۰۹۱۲۶۸۰۹۲۸۴و۰۲۱۶۶۴۸۵۲۳۷

[ ۹۱/۰۹/۱۴ ] [ 17:48 ] [ مهندس (ف.ی) ]
[ ۹۱/۰۹/۱۳ ] [ 13:29 ] [ مهندس (ف.ی) ]
[ ۹۱/۰۹/۱۳ ] [ 13:21 ] [ مهندس (ف.ی) ]
 

 

 با نظرات خود  ما را    یاری کنید

 


Username:EAV-76796728
Password:5dmp2p5d87

Username:EAV-76856472
Password:vu7na56hue

Username:EAV-76856470
Password:5j7j5xf7va

Username:EAV-76856474
Password:7hrcbj65ej

Username:EAV-76856473
Password:jn2hbb6b62

Username:EAV-76856469
Password:x32b22sp8n

Username:EAV-76856460
Password:kkmfeupdff

Username:EAV-76856468
Password:b77fxssvx5

Username:EAV-76856463
Password:4pedk8dfr8

Username:EAV-76856462
Password:evmkk3dnfm

Username:EAV-76856464
Password:88mnr752es

Username:EAV-76796767
Password:dtfste68fe

Username:EAV-76796773
Password:a63n76jexu

Username:EAV-76796768
Password:3n8mtm63r2

Username:EAV-76796775
Password:5f3scb8pv3

Username:EAV-76796769
Password:nf3fut6t3j با نظرات خود  ما را    یاری کنید

[ ۹۱/۰۹/۱۳ ] [ 13:19 ] [ مهندس (ف.ی) ]
Antivirus & ESET Smart Security 

Username:EAV-76751990
Password:r5brm7nr3v

Username:EAV-76751980
Password:su743tmn36

Username:EAV-76751973
Password:r3dvh6jxu5

Username:EAV-76751969
Password:m4t6bju4ct

Username:EAV-76752004
Password:uru4mjt7d3

Username:EAV-76751996
Password:75b45nrnxd

Username:EAV-76753566
Password:jffvnbafj4

Username:EAV-76753546
Password:6b7r7cmusb

Username:EAV-76752110
Password:t7su255vsf

Username:EAV-76752103
Password:sc2pfe38me

Username:EAV-76752045
Password:mhapcj6b88

Username:EAV-76752020
Password:vssurkx2kt

[ ۹۱/۰۹/۱۱ ] [ 11:26 ] [ مهندس (ف.ی) ]
[ ۹۱/۰۹/۱۱ ] [ 11:13 ] [ مهندس (ف.ی) ]
ESET Smart Security & Antivirus

Username:TRIAL-76815649
Password:mn66tdhes2

Username:TRIAL-76815650
Password:afx2tkh83j

Username:TRIAL-76815651
Password:vaptush3b5

Username:TRIAL-76815653
Password:pmpv3x7caa

Username:TRIAL-76815681
Password:e6e5x3sfkf

Username:TRIAL-76815654
Password:u6x77vut2u

Username:TRIAL-76815657
Password:car6cbjx8k

Username:TRIAL-76815675
Password:26esfjpjn2

Username:TRIAL-76815677
Password:thevmpdun6

Username:TRIAL-76815684
Password:ub746dfjt7

Username:TRIAL-76815688
Password:xartc26fcf

Username:TRIAL-76815693
Password:7rjvphjujc

Username:TRIAL-76815696
Password:f8cx43vasa

Username:TRIAL-76815699
Password:vd5u8ekd32

Username:TRIAL-76815686
Password:nm87bj6usc

Username:TRIAL-76815714
Password:f6f6f7eums

Username:TRIAL-76815704
Password:6uvxkx2s8u

Username:TRIAL-76815708
Password:dcn2xhc7er


[ ۹۱/۰۹/۰۸ ] [ 15:10 ] [ مهندس (ف.ی) ]
ESET Smart Security & Antivirus

Username:TRIAL-76815649
Password:mn66tdhes2

Username:TRIAL-76815650
Password:afx2tkh83j

Username:TRIAL-76815651
Password:vaptush3b5

Username:TRIAL-76815653
Password:pmpv3x7caa

Username:TRIAL-76815681
Password:e6e5x3sfkf

Username:TRIAL-76815654
Password:u6x77vut2u

Username:TRIAL-76815657
Password:car6cbjx8k

Username:TRIAL-76815675
Password:26esfjpjn2

Username:TRIAL-76815677
Password:thevmpdun6

Username:TRIAL-76815684
Password:ub746dfjt7

Username:TRIAL-76815688
Password:xartc26fcf

Username:TRIAL-76815693
Password:7rjvphjujc

Username:TRIAL-76815696
Password:f8cx43vasa

Username:TRIAL-76815699
Password:vd5u8ekd32

Username:TRIAL-76815686
Password:nm87bj6usc

Username:TRIAL-76815714
Password:f6f6f7eums

Username:TRIAL-76815704
Password:6uvxkx2s8u

Username:TRIAL-76815708
Password:dcn2xhc7er


[ ۹۱/۰۹/۰۸ ] [ 15:10 ] [ مهندس (ف.ی) ]
ESET Smartsecurity :

 
Username:TRIAL-76595813
Password:a2km55nb2f

Username:TRIAL-76595809
Password:733uuh2df7

Username:TRIAL-76595808
Password:3htkrjbvsk

Username:TRIAL-76595807
Password:dp3rpcb5h3

Username:TRIAL-76595805
Password:kd3mj7msju

Username:TRIAL-76595804
Password:xjatj2m2ab

Username:TRIAL-76595844
Password:4huk8pxbtx

Username:TRIAL-76595846
Password:utupdvnms5

Username:TRIAL-76595852
Password:r6eksm3taj

Username:TRIAL-76595854
Password:jfepxsp58r

Username:TRIAL-76595860
Password:fr2kbj5br7

Username:TRIAL-76595861
Password:5krebr552r

Username:TRIAL-76595863
Password:4e2tmufvnh

Username:TRIAL-76595866
Password:hksrt863v8

Username:TRIAL-76595871
Password:r4js7sje55

Username:TRIAL-76595876
Password:htuedk85v2

Username:TRIAL-76595893
[ ۹۱/۰۹/۰۲ ] [ 11:18 ] [ مهندس (ف.ی) ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ تنها کمک کوچک ما .برای شما دوستان عزیز و مشتریان میباشد
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
جهت ارتباط با ما با شمارهای
-------------------------------------------------------
فروشگاه
66485237 و

64018داخلی 402

--------------------------------------------------------------
09126809284 آقای محمدی (مدیریت و فروش)
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

درس :تهران چهارراه ولی عصر بازار کامپیوتر رضا ط 4 واحد 402
امکانات وب


 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت